“Voor werkgevers die hun mensen serieus nemen, voor medewerkers die zelf willen sturen en voor coaches die transparant en resultaatgericht willen werken.”

TwinQels is gebaseerd op de filosofie dat alles in ontwikkeling is, dat het goed is dat mensen daar bewust van zijn en dat het leuk is om met behulp van TwinQels de eigen ontwikkeling vorm te geven.

  • Maakt communicatie zinvoller en gemakkelijker
  • Transparant en inzichtelijk
  • Positieve insteek
  • Regie over eigen acties
  • Geeft woorden aan wat belangrijk is
  • Talenten, ontwikkeling en vitaliteit
  • Sluit aan bij duurzame inzetbaarheid
  • De HR-cyclus professioneel en effectief

schermvoorbeelden van de TwinQels app:

© Copyright - Strik Design - 2019