Voor werkgevers die hun mensen serieus nemen en voor medewerkers die zelf de regie willen houden

Hoe? Door ze te ondersteunen met een interactief loopbaanplatform en ondersteunende app, die modulair zijn opgebouwd.

Waarom? Omdat de wereld snel verandert, maar bovenal: omdat medewerkers het verdienen.

  • Uitgangspunt is dat alles in beweging is, altijd. Daarom doen wij geen meting, maar bieden wij een instrument dat meebeweegt in de tijd en interactief is.
  • Zelfsturing ten behoeve van duurzame inzetbaarheid is een competentie die noodzakelijk is voor iedere werknemer van de toekomst. Het is een voorwaarde voor plezier in je werk en een gebalanceerd leven.
  • Communicatie tussen werkgever en werknemer is essentieel om duurzame inzetbaarheid effectief toe te passen.
  • Duurzame inzetbaarheid is belangrijk voor alle leeftijden.
  • Bewustwording en verankering leiden tot verandering. TwinQels is een instrument dat hierin faciliteert.
  • De gebruiker krijgt de beschikking over een app die persoonlijk blijft.

schermvoorbeelden van de TwinQels app:

© Copyright - Strik Design - 2019